Kontrollera och skicka

* = Obligatorisk uppgift
** = Obligatorisk följdfråga

Sökande & Datum

Ändra uppgifter

Organisationsnummer
Obligatorisk uppgift saknas
Kontaktperson
Obligatorisk uppgift saknas
Telefonnummer
Obligatorisk uppgift saknas
Beslut skickas till
Obligatorisk uppgift saknas
Fakturor skickas till
Obligatorisk uppgift saknas
Ansökan gäller för perioden
Obligatorisk uppgift saknas

Typ av plats

Ändra uppgifter

Typ av plats
Obligatorisk uppgift saknas

Namn & plats

Ändra uppgifter

Obligatorisk uppgift saknas

Område

Ändra uppgifter

Antal öppetmånader per år
12 månader
Huvudområde är
Obligatorisk uppgift saknas
Delområden är
Inga delområden

Hantering & omfattning

Ändra uppgifter

Obligatorisk uppgift saknas

Övrigt

Ändra uppgifter

Märkning och presentation
Obligatorisk uppgift saknas
Övrigt om huvudområdet
Obligatorisk uppgift saknas

Egenkontroll

Ändra uppgifter

Rutiner finns inom följande områden
Obligatorisk uppgift saknas

Kontroll och avgifter

Riskklass och avgifter kan ej beräknas.

Övrig information

Här kan du till exempel ange verksamhetens sortiment; när du har öppet om du inte har öppet hela året; i vilken lokal maten tillagas eller förbereds om den bara serveras eller slutbehandlas på den plats denna anmälan avser (t.ex. för food truck); vad du importerar om du har angivt import; hur uppdelningen ska gå till om du ska dela lokal med en annan företagare; registreringsnummer för fordon. Om verksamheten huvudsakligen säljer kosttillskott/hälsokost är det bra om du uppger det!

Bekräftelse via e-post