Systemmeddelande

E-tjänsten för registrering av livsmedelsverksamhet ligger nere för tekniskt underhåll. Tillsvidare hänvisar vi till registrering via blankett: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/servering-av-mat/registrera-livsmedelsanlaggning/

Sidorna under fliken Registrering är deaktiverade av en administratör. Du kan fortfarande titta på sidorna under dom andra flikarna.