Verksamhetens område

* = Obligatorisk uppgift
** = Obligatorisk följdfråga

Ange antal månader verksamheten håller öppet per år

Om du har stängt en månad varje sommar ange 11, om du har säsongsöppet under maj t.o.m. augusti ange 4 etc. Kommer verksamheten att ha öppet året runt, ange 12.

Ange inom vilket huvudområde du är verksam *
Typ av område Exempel
Fotnot 1
Restaurang, café, pizzeria, korvkiosk, smörgåsbutik, sushibar, matdemonstratör, leverans- och cateringkök.
Fotnot 2
Livsmedelsbutik, konfektyrkiosk, torghandel, bageri med butik.
Fotnot 3
Leveransbageri, smörgås- eller salladstillverkning med leverans till butiker och/eller serveringar
Fotnot 4
Transportör inklusive hemtjänst; grossist; lager; huvudkontor med ansvar för inköp av livsmedel (så kallade matmäklare)
Fotnot 5
Förskola, skola, sjukhus, vårdboende, häkte
Ange eventuella delområden du är verksam inom

Om du är verksam inom något område utöver ditt huvudsakliga verksamhetsområde

Typ av område Exempel
Fotnot 6
Café, korvkiosk, "egen" servering i ett produktionskök som huvudsakligen levererar till andra livsmedelsföretag.
Fotnot 7
Delikatessdisk i pizzeria, brödbutik i leveransbageri.
Fotnot 8
Produktion av mat som säljs till andra livsmedelsföretag för att serveras eller saluhållas av dessa
Fotnot 9
En skärgårdsbåt som förutom huvudverksamheten servering också transporterar livsmedel till öarna.

Fotnoter

  1. Hit räknas verksamheter som har servering och/eller beredning av livsmedel för direkt konsumtion. Åter till fotnotreferensen
  2. Försäljning av livsmedel för senare konsumtion. Åter till fotnotreferensen
  3. Varorna som tillverkas eller förpackas saluhålls inte direkt till slutkonsumenten utan till andra livsmedelsföretagare. Om kött eller fisk används i produktionen kan denna webb-baserade registrering inte användas. Kontakta miljöförvaltningen för mer information. Åter till fotnotreferensen
  4. Partihandel utan egen tillverkning eller förpackning; förvaring och transport av livsmedel oavsett om det är avsett för slutkonsument eller företagare. För förvaring av kött och fisk som är avsett för livsmdelsindustrin eller för infrysning av kött och fisk kan denna webb-baserade registrering inte användas. Kontakta miljöförvaltningen för mer information. Åter till fotnotreferensen
  5. Livsmedelshantering är inte den huvudsakliga verksamheten i anläggningen utan maten serveras som en del av en verksamhet som består av vård, undervisning eller annat omhändertagande. Åter till fotnotreferensen
  6. Hit räknas verksamheter som har servering och/eller beredning av livsmedel för direkt konsumtion. Åter till fotnotreferensen
  7. Försäljning av livsmedel för senare konsumtion. Åter till fotnotreferensen
  8. Varorna som tillverkas eller förpackas saluhålls inte direkt till slutkonsumenten utan till andra livsmedelsföretagare. Om kött eller fisk används i produktionen kan denna webb-baserade registrering inte användas. Kontakta miljöförvaltningen för mer information. Åter till fotnotreferensen
  9. Transport eller förvaring av livsmedel, saluhållande till andra livsmedelsanläggningar av varor som inte tillverkats eller förpackats i den egna anläggningen. Åter till fotnotreferensen