Vad händer efter att du skickat in din anmälan?

När anmälan kommer in till miljöförvaltningen kommer en handläggare att titta på den och göra en bedömning av om allt verkar rätt. Eventuellt blir du kontaktad om det är några oklarheter. Därefter kommer verksamheten att registreras i miljöförvaltningens register över livsmedelsanläggningar, och du får ett beslut om detta.

Måste jag vänta tills jag får mina beslut innan jag får starta?

Om det har gått två veckor sedan du skickade in anmälan får du starta även om du inte har fått dina beslut. Det kan i så fall vara en god idé att höra av sig till miljöförvaltningen och fråga varför du inte har fått dina beslut.

Kommer det ut en inspektör och kontrollerar verksamheten?

I de allra flesta fall görs en kontroll inom ett par veckor till ett par månader efter att verksamheten startat. Eventuellt kommer du att bli kontaktad av handläggaren för tidsbokning.

Efter kontrollen får du en kontrollrapport. Du får också ett beslut om timavgift för kontrollen och för riskklass och årlig avgift som du ska betala från och med nästa år.

Ska inte livsmedelsanläggningar godkännas längre?

Sedan 2009 räcker det med registrering för den typ av anläggningar som omfattas av den här tjänsten. Det innebär att verksamheten får starta utan prövning. Samma krav som tidigare ställs dock på själva anläggningen, det vill säga lokalen och livsmedelshanteringen och egenkontrollen. Om det vid kontroll visar sig att kraven inte uppfylls så kan anläggningen tvingas att stänga.