Vad kan jag göra här?

I den här tjänsten kan du som livsmedelsföretagare genomföra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Anmälan om registrering ska göras av nya anläggningar, det vill säga vid helt nya verksamheter och vid ägarbyten i befintliga livsmedelslokaler.

Alla som ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja livsmedel direkt till konsumenterna kan använda e-tjänsten. Producenter, det vill säga anläggningar som tillverkar eller förpackar livsmedel avsedda för andra företag, kan använda e-tjänsten om livsmedlen som tillverkas inte innehåller kött- eller fiskråvara.

Vem kan inte registrera sin livsmedelsverksamhet här?

Om du ska ansöka om godkännande för en så kallad animalieanläggning kan du inte använda den här tjänsten. Med animalieanläggning menas en livsmedlesanläggning som producerar eller förpackar livsmedel där kött eller fisk ingår som råvara, eller fryser in kött eller fisk, och varorna ska levereras vidare till andra anläggningar. Kyl- och fryshus som levererar kött eller fisk till livsmedelsindustrin räknas också som animalieanläggningar.

För att kunna använda tjänsten måste du ha ett giltigt organisationsnummer. Om du har registrerat en enskild firma är organisationsnumret samma som ditt personnummer.

Du kan inte registrera en verksamhet om det är mer än tre månader kvar innan verksamheten beräknas starta.

Hur lång tid tar det att registrera?

Det tar cirka 10 minuter att genomföra en registrering. I nuläget kan du tyvärr inte spara en påbörjad registrering för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Vilken information behöver jag ha till hands?

Du kommer att behöva ange följande information, så det är bra om du har den tillhands

  • Ditt företags organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter till ditt företag
  • Verksamhetens plats
  • Hur mycket livsmedel som du hanterar. För servering mäts det i antal portioner, för försäljning och distribution mäts det i årsarbetskrafter och för tillverkning mäts det i vikten på livsmedel som produceras.

Kostar det något?

Avgiften för att anmäla en verksamhet för registrering är 2680 kronor. Betalningen görs inte via denna web-tjänst, utan du kommer att få en faktura. Det är samma avgiften är samma om anmälan lämnas in på pappersblankett. Avgiften ska betalas oavsett om verksamheten startar eller inte. Gör alltså ingen anmälan förrän du är säker på att verksamheten kommer att bli av!

Till registrering

Om du har frågor kan du leta efter svaret under Frågor & Svar
Eller kontakta oss i formuläret under fliken Kontakt